Trots! Vandaag hebben wij de AEO vergunning in ontvangst genomen!

15 juni 2020
AEO: Authorised Economic Operator

Voor onze klanten biedt deze vergunning de volgende voordelen:

  • Borging van de productie- en logistieke risico’s
  • Voorrang bij controle (geen onvoorziene vertraging in logistiek)
  • Internationale erkenning van de AEO-vergunning door derde landen buiten EU
  • Uitvoering van controles op een voor Enitor Primo geschikte locatie
  • Enitor Primo heeft haar processen onder controle en geborgd
  • Minder fysieke- en documentcontroles

Terug naar overzicht